Thể thao Đông Á Hà Nội chia sẻ về Bàn bóng bàn có kích kích thước chuẩn

Bàn bóng bàn có kích kích thước chuẩn

Bàn bóng bàn tại Thể thao Đông Á

Tuy nhiên, một bàn bóng bàn đầy đủ kích thước là sự lựa chọn tốt nhất rõ ràng nếu bạn nghiêm túc về chơi môn thể thao tuyệt vời này của bóng bàn.

Đây là những kích thước rộng nhất có sẵn của bàn bóng bàn và là kích thước chính thức của 9 feet (2.74m) dài, 5 feet (1.525m) rộng và 2 feet 6 inch (76cm) cao.

STT Hãng Tên sản phẩm Màu của mặt bàn bóng bàn
Màu 1 Màu 2
1 729 Hongguan Xanh nước biển
2 729 YG-1 Xanh nước biển
3 andro Competition Xanh nước biển Xanh lá cây
4 andro Magnum-SC Xanh nước biển Xanh lá cây
5 andro Magnum-SCw
(suitable for wheelchair table tennis)
Xanh nước biển Xanh lá cây
6 andro Roller Xanh nước biển Xanh lá cây
7 Butterfly BTY-GT Xanh nước biển
8 Butterfly Centre Court (Show Table) Xanh nước biển
9 Butterfly Centrefold 25
(suitable for wheelchair table tennis)
Xanh nước biển Xanh lá cây
10 Butterfly Europa 25 Xanh nước biển Xanh lá cây
11 Butterfly Octet 25 Xanh nước biển Xanh lá cây
12 Butterfly One Earth 2014 (Show Table) Xanh nước biển
13 Butterfly Professional DT3 Xanh nước biển
14 Butterfly Space Saver 22
(suitable for wheelchair table tennis)
Xanh nước biển Xanh lá cây
15 Butterfly Space Saver 25
(suitable for wheelchair table tennis)
Xanh nước biển Xanh lá cây
16 Butterfly Starker BS-2 Xanh nước biển  
17 Butterfly Starker BS-2D Xanh nước biển  
18 Butterfly Starker BS-2W
(suitable for wheelchair table tennis)
Xanh nước biển  
19 Butterfly Starker BS-2WD
(suitable for wheelchair table tennis)
Xanh nước biển
20 Butterfly The Earth 2012 (Show Table) Xanh nước biển
21 Butterfly Tokyo 2014
(suitable for wheelchair table tennis)
Xanh nước biển
22 Butterfly Trusspeed (Show Table) Xanh nước biển
23 Carlton TTI 10 Xanh nước biển Xanh lá cây
24 Chanson CS-699 Xanh nước biển Xanh lá cây
25 Cornilleau Competition 540
(suitable for wheelchair table tennis)
Xanh nước biển Xanh lá cây
26 Cornilleau Competition 610 Xanh nước biển Xanh lá cây
27 Cornilleau Competition 640
(suitable for wheelchair table tennis)
Xanh nước biển Xanh lá cây
28 Cornilleau Competition 740
(suitable for wheelchair table tennis)
Xanh nước biển Xanh lá cây
29 Cornilleau Competition 850 Wood
(suitable for wheelchair table tennis)
Xanh nước biển Xám
30 Cornilleau Event
(suitable for wheelchair table tennis)
Xanh nước biển  

Mời các bạn truy cập trang web của Thể thao Đông Á cơ sở Hà Nội để xem ưu đãi về sản phẩm bàn bóng bàn và có cơ hội giao lưu với vận động viên bóng bàn Đoàn Kiến Quốc. Vui lòng truy cập Thông tin về địa chỉ của Thể thao Đông Á Hà Nội tại đây

#banbongban
#thethaodonga
#dongasport