Tag: dự án khu Cao Xà Lá

Dự án khu Cao Xà Lá và những phương pháp giáo dục mới.

Trường học là một môi trường quan trọng có vai trò rất lớn ảnh hưởng đến sự phát triển tri thức, nhân cách của một con người. Bởi vì giai đoạn phát triển nhận thức của con người diễn ra chủ yếu tại trường học. Hệ thống Vinschool của dự án khu Cao Xà [...]

Cư dân dự án khu Cao Xà Lá không còn lo vấn đề sức khỏe.

Chăm lo cho cuộc sống của các thành viên trong gia đình vốn là sứ mệnh cao cả của người phụ nữ. Dù cuộc sống có bận rộn, lo toan thì người phụ nữ hiện đại vẫn hết lòng chăm lo cho gia đình cả về đời sống tinh thần và thể chất để có được hạnh phúc trọ[...]


Tải đầy đủ mặt bằng căn hộ, bảng giá, hợp đồng mẫu, chính sách bán hàng mới nhất từ CĐT.